Scada Sistemleri

Kontrol ve sistem alt yapısına başlamadan önce koşulların belirlenmesi. Uzun süreli kayıt ve izleme yapılarak koşulların raporlanması ve istatistiksel değerlendirmenin yapılması. Yapılmış olan izleme sonuçları doğrultusunda hazırlanmış raporlara göre inceleme …