Güneş Evleri

Fotovoltaik hücre ya da güneş hücreleri, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çeviren ve bu süreçte silikon, galyum, arsenit, kadminyum, tellürid ya da bakır indiyum diselerid gibi yarı iletkenleri kullanan aygıtlardır. …