Rüzgar Enerjisi

Rüzgarı oluşturan hava akımının sahip olduğu kinetik enerjidir. Rüzgar türbinleri sayesinde bu kinetik enerji, elektrik enerjisine dönüştürülür. Rüzgar enerjisi de diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi temiz bir kaynaktır ve doğayı …