Jeneratör Bakımları

Jeneratör mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir elektrik üreticisidir. Jeneratörler bir alternatör ve bir motordan oluşur. Motor ve alternatör birbirine akuple edilmiştir. Jeneratörlerin motor kısımında benzin, motorin, doğalgaz gibi yakıtlar …

Klima ve Klima Bakımları

Klima, içerisinde bulunan soğutucu akışkan vasıtasıyla bulunduğu ortamın ısısını ve nemini alarak istenilen konfor şartına sağlayan, iç ve dış üniteden oluşan bir ısıtma ve soğutma sistemidir. Klima‘nın çalışması, belirli bir …

Bakım ve Destek

ÖNLEYİCİ BAKIM: sistem çalışır durumda iken arızalar oluşmadan önce yapılan parça değişimi, yağ değişimi, ayar, kontrol vb. işlemlerden oluşan planlı bakımdır ve önceden belirlenen periyotlarda yürütülür. Önleyici bakımın amacı, kullanım …