Regülatörler

Enerjiyi daha doğru kullanmak için kullanmak için gününümüzde birçok cihaz geliştirilmiştir. Regülatör de bunlardan birisidir. Regülatörler voltaj dengesizliği olan yerlerde elektrik voltajı dengelemek için kullanılırlar. Şebeke geriliminde (voltaj) tüketim dengesizliği, …

Trafolar

Transformatör ya da trafo, A.C sistemlerde gerilimin seviyesini frekans değiştirilmeden manyetik indüksiyon yoluyla dönüştürmek için kullanılan ve hareketli parçası bulunmayan bir elektrik makinesidir.Transformatörler genellikle enerji iletiminde ve dağıtımında kullanılır. Elektrik …

Kojenerasyon – Trijenerasyon

Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden üretilmesidir ve iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomiktir. Sadece elektrik üreten bir …

Jeneratörler

Jeneratör mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir elektrik üreticisidir. Jeneratörler bir alternatör ve bir motordan oluşur. Motor ve alternatör birbirine akuple edilmiştir.Jeneratörlerin motor kısımında benzin, motorin, doğalgaz gibi yakıtlar yakılarak …

Rüzgar Enerjisi

Rüzgarı oluşturan hava akımının sahip olduğu kinetik enerjidir. Rüzgar türbinleri sayesinde bu kinetik enerji, elektrik enerjisine dönüştürülür. Rüzgar enerjisi de diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi temiz bir kaynaktır ve doğayı …

Güneş Enerjisi

Güneş ışığı foton adı verilen küçük enerji paketlerinden oluşur. Güneş her dakika dünyanın bir yıllık enerji tüketimine yetecek kadar enerjiyi dünyamıza fotonlarla ulaştırır. Dünya’daki tüm enerji kaynakları doğrudan veya dolaylı …

Hidrojen Enerjisi

Petrol ve doğal gazın 25 yılda tükeneceği tahmin ediliyor. Yanısıra Kullandığımız bu yakıtlar çevre kirliliği oluşturuyor, buzullar eriyor, iklim değişiyor ve dünyamızdaki bu rahatsız edici durumu düzeltmek için “HİDROJEN ENERJİSİ” …

Biyoyakıt

Biyoyakıt Nedir? Biyoyakıt bitki ve hayvansal ürünleri veya atıkları kullanılarak üretilen enerji kaynağıdır. Biyoetenol: Bezine alternatif veya katkı olarak Bitkisel kaynaklardan üretilen alkol Biyoetanol üretiminde en fazla mısır, şeker pancarı, şeker …

Enerji Üretimi

Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor. Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi yeniden canlanıyor. Bazı ülkelerde nükleer enerjiden uzaklaşma Enerji verimliliğine yönelik politikaların artan bir şekilde önem kazandığına dair işaretler var. …