Güneş Enerjisi

Güneş ışığı foton adı verilen küçük enerji paketlerinden oluşur. Güneş her dakika dünyanın bir yıllık enerji tüketimine yetecek kadar enerjiyi dünyamıza fotonlarla ulaştırır. Dünya’daki tüm enerji kaynakları doğrudan veya dolaylı …