Enerji Danışmanlığı

Enerji etüdünün gerekliliğiEnerji etüdünün tipleriEnerji etüdünü kimler yaparEnerji etüdü unsur ve amaçlarıEnerji etüdü için yapılan hazırlıklarEnerji etüdü faaliyetlerinin yürütülmesi Sanayide enerji tüketiminin rasyonel kullanımı, son zamanlarda bölgesel ve ulusal düzeylerin …

Scada Sistemleri

Kontrol ve sistem alt yapısına başlamadan önce koşulların belirlenmesi. Uzun süreli kayıt ve izleme yapılarak koşulların raporlanması ve istatistiksel değerlendirmenin yapılması. Yapılmış olan izleme sonuçları doğrultusunda hazırlanmış raporlara göre inceleme …

Otomasyon Çözümleri

Otomasyon birçok hayati unsuru, sistemi ve iş fonksiyonlarını kapsar. Daha önceden insanlar tarafından gerçekleştirilen görevleri makineler, yazılımlar, kontrol sistemleri vasıtasıyla gerçekleştirir. Son zamanlarda Otomasyonun Bilgisayar sistemleri tarafında ERP, Kurumsal Kaynak …

EKB – ENERJİ KİMLİK BELGESİ

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını …

Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi kavramı ilk defa ikinci dünya savaşı sonrası bir İngiliz bilim adamı tarafından kullanılmıştır. Genelde binalar için kullanılmıştır. 1973 petrol krizinden sonra bu kavram sanayide de kullanılmaya başlamıştır. Enerji …