Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi kavramı ilk defa ikinci dünya savaşı sonrası bir İngiliz bilim adamı tarafından kullanılmıştır. Genelde binalar için kullanılmıştır. 1973 petrol krizinden sonra bu kavram sanayide de kullanılmaya başlamıştır.

Enerji Yönetimi;Planlama, koordinasyon ve kontrol gibi birbirinden  bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir bütündür.

Sanayide Enerji Yönetimi ise;Ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır.

Sanayinin enerjiyi verimli kullanma gereksinimi 3 zaman diliminde incelenebilir.

    1973 Petrol Krizi Sonrası

    1980’lerde yaşanan Teknolojik Gelişmeler

    1990’larda Gelişen Enerji ve Çevre Bilinci

Enerji Yönetim Sistemi oluşturulurken Enerji Tasarrufu odak noktası olmak üzere enerji tasarrufuna katkıda bulunan 8 önemli çalışma alanı vardır. Bu Çalışma kordine edildiğinde Enerji Tasarrufu olarak durum ortaya çıkar.

    Üst Yönetimin Katkı ve Desteği

    İzleme ve Hedef Belirleme

    Enerji Muhasebesi

    Ön Enerji Etütü

    Uygulama

    Sermaye Temini

    Detaylı Enerji Etütü

    Eğitim

Enerji atıklarının  değerlendirilmesi,enerji  verimliliğinin artırılması ve  mevcut  enerji  kayıplarının  önlenmesi  yoluyla tüketilen enerji miktarının ekonomik kalkınmayı ve sosyal  refahı engellemeden,  kalite ve performansı düşürmeden en  aza  indirilmesi  olarak  tanımlanmaktadır.

Enerji tasarrufu makinaları kapatmakla prosesi engellemekle veya durdurmakla yapılamayacağına göre, asıl amacı üretim olan  sanayi tesislerinde enerji yönetim sistemi oluşturulmalıdır. Çünkü enerji, en düşük tüketim ile son ürünü gerçekleştirmek için iyi şekilde yönetilmeyi bekler.

Bir fabrikadaki üretim maliyetleri, ham madde, işçilik, işletme ve enerji maliyetlerinin toplamını içerir.  Bazı fabrikalarda enerji, basit bir şekilde toplam üretim maliyetlerine  dahil edilir ve ayrı bir kalem olarak dikkate alınmaz. Enerji maliyetleri  sanayi sektörünün tipine, kullanılan proseslere, ham maddelere ve imal edilen son ürüne bağlı olarak toplam üretim maliyetlerinin % 50′ sinin üzerine çıkabilir.

Enerji Tasaruf Projeleri: Birçok enerji tasarrufu projesinin çok  az bir masrafla hatta bazı durumlarda masrafsız olarak uygulanması mümkündür.Bazı projeleri uygulamak için ise büyük miktarda sermaye gereksinimi olabilir.Enerji tasarrufu için yapılabilecek yatırımlar, fabrikada yapılmış olan gerekli diğer yatırımlarla (kapasite artırımı, proses ekipmanının modernizasyonu, yeni binalar v.s.) aynı esasa göre değerlendirilmelidir. 

    Tüm kaçakların onarımı

    Optimum yanma veriminin sağlanması ve sürdürülmesi

    Boruların bakımı ve ekipmanların yalıtımı

    Buhar kapanlarının bakımı ve onarımı

    Sık sık buhar kondensat geri dönüşü kontrolu

    Enerji tüketiminin üretimle birlikte izlenmesi

Çok az bir masrafla veya masrafsız olarak uygulanabilecek ve geri ödeme süresi kısa olan uygulamalardır.

    Isı Eşanjörleri

    Ekonomizer

    Kondensat dönüş sistemleri

    Güç faktörü düzeltilmesi

    Otomatik yanma kontrol sistemleri

    Yüksek verimli aydınlatma sistemleri

    Yüksek verimli motorlar

    Değişken hız sürücüler

    Soft starter uygulamaları

Genellikle geri ödeme süreleri 1-3 yıl arasında olan projelerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir