Güneş Evleri

Fotovoltaik hücre ya da güneş hücreleri, güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine çeviren ve bu süreçte silikon, galyum, arsenit, kadminyum, tellürid ya da bakır indiyum diselerid gibi yarı iletkenleri kullanan aygıtlardır. …

Piller

Pil, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir elektronik aygıttır. Anot (- uç) ve katot (+ uç) olmak üzere iki adet terminali bulunur. Eksi olarak işaretlenmiş uç elektron kaynağıdır ve elektrik …

Aküler

Aküler Elektrik enerjisini kimyasal olarak depo eden ve bir alıcı bağlandığında bu kimyasal enerjiyi tekrar elektrik enerjisine dönüştürerek alıcıları besleyen üretece akü denir. Akü, motorlu araçlarda elektrikli donanımları çalıştıran güç …

Kesintisiz Güç Kaynakları

KGK – Kesintisiz Güç Kaynağı / UPS – Uninterruptible Power Suplly asıl amacı elektrik enerjisi ile çalışan sistemleri şebekede meydana gelebilecek ani yükselme, alçalma, voltaj değişiklikleri veya ani gerilimden meydana …

Regülatörler

Enerjiyi daha doğru kullanmak için kullanmak için gününümüzde birçok cihaz geliştirilmiştir. Regülatör de bunlardan birisidir. Regülatörler voltaj dengesizliği olan yerlerde elektrik voltajı dengelemek için kullanılırlar. Şebeke geriliminde (voltaj) tüketim dengesizliği, …

Trafolar

Transformatör ya da trafo, A.C sistemlerde gerilimin seviyesini frekans değiştirilmeden manyetik indüksiyon yoluyla dönüştürmek için kullanılan ve hareketli parçası bulunmayan bir elektrik makinesidir.Transformatörler genellikle enerji iletiminde ve dağıtımında kullanılır. Elektrik …

Kojenerasyon – Trijenerasyon

Kojenerasyon kısaca, enerjinin hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden üretilmesidir ve iki enerji formunun da tek tek kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesinden daha ekonomiktir. Sadece elektrik üreten bir …

Jeneratörler

Jeneratör mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren bir elektrik üreticisidir. Jeneratörler bir alternatör ve bir motordan oluşur. Motor ve alternatör birbirine akuple edilmiştir.Jeneratörlerin motor kısımında benzin, motorin, doğalgaz gibi yakıtlar yakılarak …

Rüzgar Enerjisi

Rüzgarı oluşturan hava akımının sahip olduğu kinetik enerjidir. Rüzgar türbinleri sayesinde bu kinetik enerji, elektrik enerjisine dönüştürülür. Rüzgar enerjisi de diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi temiz bir kaynaktır ve doğayı …

Güneş Enerjisi

Güneş ışığı foton adı verilen küçük enerji paketlerinden oluşur. Güneş her dakika dünyanın bir yıllık enerji tüketimine yetecek kadar enerjiyi dünyamıza fotonlarla ulaştırır. Dünya’daki tüm enerji kaynakları doğrudan veya dolaylı …